« Kupno samochodu a kre… | Strona domowa | Kredyty gotówkowe w n… »

Kto może zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego?

Kredytobiorcy chętnie zgłaszają się do pośredników kredytów hipotecznych. Według statystyk Związku Banków Polskich to mniej więcej połowa całości udzielanych umów. Kto jednak może uprawiać podobny zawód i czy występuje w nim wiele regulacji?

Czego wymaga się od pośrednika?

Do sprzedaży kredytów hipotecznych uprawnia się agentów oraz pośredników. Aktualnie do prowadzenia podobnej działalności wymaga się od pośredników (zamiennie agentów) zezwolenia wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Najważniejsza zaleta to większa regulacja nad zawodem i realna ochrona konsumentów, ponieważ nadużycia zdarzają się niezwykle rzadko ze względu na szerokie wdrażanie tzw. dobrych praktyk obsługi klienta. Poza uzyskaniem pozwolenia od KNF pośrednik musi przygotować się na wpis do odpowiedniego rejestru. Wskazany rejestr umożliwia błyskawiczną ocenę wiarygodności agenta. Katalog pośredników pobiera się bezpłatnie z witryny KNF.

Egzaminacyjny format potwierdzenia kwalifikacji

Pośrednik kredytu hipotecznego to najczęściej osoba fizyczna (prawna, spółka nieposiadająca osobowości prawnej), która nie została prawomocnie skazana (obowiązkowe potwierdzenie z Krajowego Rejestru Karnego) i posiada wykształcenie średnie. W Polsce zawód pośrednika wiąże się również z przejściem drogi egzaminacyjnej (50 pytań jednokrotnego wyboru za ustawą o kredycie hipotecznym). Pośrednik z wykształceniem wyższym kierunkowym (ekonomicznym/prawnym) z tytułem magistra nie musi zdawać wskazanego egzaminu, ale powinien stale podnosić kwalifikacje zawodowe.

Niezbędne obszary wiedzy pośrednika kredytowego

Co powinien rozumieć pośrednik kredytu hipotecznego? Specyfikę produktu kredytowego, elementy prawne zawierania umowy, kwestie funkcjonowania działu ksiąg wieczystych, właściwości analizy zdolności kredytowej. Wynik 70% uznaje się za pozytywny przy egzaminie na pośrednika kredytowego. Agentów w dalszym ciągu wynagradzają banki detaliczne i firmy pożyczkowe. Zależność lub niezależność pośredników to już kwestia indywidualna, natomiast z perspektywy kredytobiorcy najlepszy wybór to agent w pełni niezależny. To specjalista, który nie uzależnia pensji od najwyższej prowizji, ale od realnych potrzeb kredytobiorcy.