« Obecne propozycję kre… | Strona domowa | Karta czy kredyt gotó… »

Jak zadbać lepiej o płynność inwestycji?

Pojęcie płynności w budżecie jest jedną z najbardziej krytycznych spraw dla przetrwania każdej instytucji, także państwa, czy standardowego gospodarstwa domowego. Płynność oznacza mniej więcej możliwość spłacenia bieżących zobowiązań, a jednocześnie spełnienie podstawowych potrzeb życiowych, bez korzystania z narzędzi kredytowych. Oczywiście tematyka płynności jest definiowana zgodnie z różnorodnymi kierunkami ekonomicznymi, ale warto znać jedynie podstawy, aby sprawnie poruszać się w zagadnieniu. Dlaczego zatem płynność inwestycji ma tak duże znaczenie?

Dlaczego nastawienie na uzyskanie płynności finansowej jest tak ważne?

Inwestor indywidualny powinien mieć szansę wycofania kapitału po zauważeniu negatywnych czynników, ogólnych wahań lokaty. Jak widzisz obserwacja inwestycji to sprawa krytyczna z punktu widzenia potencjalnego zysku długoterminowego. Jeżeli początkowe warunki inwestycji ulegają zmianie na niekorzyść trzeba mieć furtkę ewakuacyjną, bo w przeciwnym wypadku narażasz się na drastyczne zwiększenie niepewności. Płynne wychodzenie z inwestycji należy uznać za krok w stronę pogłębienia efektywności zarządzania kapitałem. Płynność ma tutaj wiele znaczeń. W zakresie inwestycyjnym to możliwość błyskawicznego przesuwania kapitału między różne instrumenty, bez straty potencjału generowania zysków. Dlatego nie należy, np. zostawiać bankom detalicznym pieniędzy na lokatach bankowych w formacie kilkuletnim. Banki detaliczne w takich warunkach wypłacają pieniądze dopiero po dojściu do ostatecznego terminu rozliczeniowego. Wiadomym jest, że przez kilka lat warunki ekonomiczne w każdym gospodarstwie domowym ulegają różnym wahaniom, a brak dostępu do gotówki ogranicza możliwość zabezpieczenia osobistych interesów. Należy unikać absolutnie takiego ryzyka. W Polsce niestety na efektywność inwestycyjną wpływa mocno podatek od zysków kapitałowych, inaczej nazywany podatkiem Belki. Funkcjonuje od nawet na rynku lokat bankowych, chociaż nie powinien. Lokata bankowa nie jest bowiem instrumentem klasy inwestycyjnej, ale zwykłym narzędziem oszczędnościowym, przeciwstawiającym się jedynie inflacji. W takich warunkach nie da się po prostu zarobić. 

Multimedialne formy szybkiego wychodzenia z inwestycji sprawdzają się najlepiej

Wracając jednak do funkcji płynności wybieraj do inwestycji takie instrumenty, z których będziesz w stanie wyjść w każdym momencie. Nie oddawaj zatem swoich pieniędzy do zarządzania funduszom lub doradcom finansowym, często zupełnie niewykwalifikowanym. Nie podpisuj także niekorzystnych umów z zakazanymi prawem konsumenckim zapisami. Miej stale wgląd do standardu inwestycyjnego. Zabezpieczaj się przed stratami i uznaj płynność za narzędzie do oceny rynku. Wysoka płynność narzędzi to plus, natomiast niska to minus. Wskazane w artykule założenia bardzo mocno wpływają na skuteczność podejmowania decyzji inwestycyjnych. Czy teraz to rozumiesz?