« Lokaty bankowe w stra… | Strona domowa | Chcesz mieć pewność, … »

Stopy procentowe w pożyczkach krótko i długoterminowych

Analiza oprocentowania w umowach pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych ma kluczowe znaczenie dla jakości spłaty zobowiązania. Kredytobiorcy z reguły rzadko monitorują wydarzenia w zakresie polityki monetarnej, a szkoda, ponieważ to potężna przewaga w negocjacjach z bankami detalicznymi i firmami pożyczkowymi. Kredytobiorca świadomy znaczenia polityki monetarnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski wie dokładnie, kiedy warto dopasować zobowiązanie krótko, średnio, długoterminowe. W artykule podyskutujemy o znaczeniu stóp procentowych przy spłacie pożyczek o różnym okresie obowiązywania.

Do czego służy polityka monetarna?

Bank centralny, czyli w kraju Narodowy Bank Polski (NBP) zarządza przede wszystkim inflacją. Nikt bowiem nie chce dopuścić do sytuacji nadmiernego pogorszenia jakości pieniądza. Do sterowania inflacją używa się wielu narzędzi, a jednym z najważniejszych jest optymalizacja stóp procentowych. Można stopy procentowe podnosić, a to dzieje się w momencie nadmiernego wybicia inflacji. Można też stopy procentowe obniżać, aby pobudzać gospodarkę do dynamicznego rozwoju, np. w czasie po dużych kryzysach finansowych. W Polsce od ostatniego kryzysu finansowego zapoczątkowanego na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych obowiązują niezwykle niskie stopy procentowe, które pomogły wyprowadzić gospodarkę z niewielkiej deflacji.

Na jakich stopach procentowych zależy kredytobiorcom?

Naturalnie, im niższe stopy procentowe, tym niższe raty miesięczne, niezależnie od rodzaju zobowiązania. Stopy procentowe odnoszą się do konfiguracji oprocentowania nominalnego, a niekoniecznie do kosztów pozaodsetkowych, czyli prowizji, ubezpieczeń, opłat za przelewy. Opłaty pozaodsetkowe po zmianie przepisów ustabilizowały się do w miarę atrakcyjnych poziomów. Przy niskich stopach procentowych opłaca się zaciągać krótkoterminowe kredyty gotówkowe, ponieważ nie zagrażają znacząco budżetowi gospodarstwa domowego. Osoby, które zaciągnęły kredyty długoterminowe natychmiast po ogłoszeniu obniżenia stóp procentowych zrobiły bardzo dobry interes, ponieważ mają znacznie niższe raty w ostatnich dziesięciu latach. Według informacji nadchodzących z Rady Polityki Pieniężnej prawdopodobieństwo utrzymania niskich stóp procentowych przez kolejne lata jest bardzo duże, a to obniża zdecydowanie zyski banków detalicznych. Wystarczy porównać notowania banków na Giełdzie Papierów Wartościowych, aby zobaczyć wyraźną korelację z wiadomościami od Rady Polityki Pieniężnej. Co myślisz o kształtowaniu stóp procentowych?