« Skuteczna oferta fina… | Strona domowa | Fora kredytowe »

Jakie korzyści może przynieść dobra lokata?

Wielu z nas posiada środki, które chciałoby zainwestować i zadbać odpowiednio o swoją przyszłość. Jednak niektóre sposoby inwestowania są dość ryzykowne i rodzi się obawa związana z możliwością utraty tych środków. Jednak oprócz tych ryzykowanych są też sposoby inwestowania o znacznie mniejszym ryzyku, ale co trzeba przyznać i o mniejszych zyskach. Nie oznacza to jednak, że muszą to być zyski bardzo słabe. Dobrym wyborem w przypadku chęci zarobienia na pewnej inwestycji, jest wpłacenie środków na lokatę terminową w banku. Środki na takiej lokacie są dodatkowo zabezpieczone gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dzięki czemu nie trzeba się obawiać o ich utratę nawet w tak skrajnych przypadkach, jak upadłość i niewypłacalność banku. Oprócz tego nie trzeb się szczegółowo znać na inwestowaniu, gdyż odpowiednio zajmie się tym już sam bank. Jednak, aby wszystko to było jak najbardziej opłacalne, to trzeba wykonać dobry przegląd ofert i wybrać ta najlepszą. Na początek warto też posłużyć się jakimś rankingiem, czy porównywarką w sieci, co znacznie ułatwi dalsze poszukiwania najlepszej oferty, ten polecany artykuł ułatwi Ci wybór.

Zysk i inne aspekty

Podstawową sprawą, dla jakiej zakładamy lokatę jest zysk, więc trzeba zadbać o to, aby był to zysk jak największy, a na to składa się kilka różnych, ale powiązanych ze sobą czynników. Podstawą jest tu rzecz jasna wysokość oprocentowania, ponieważ to ona bezpośrednio decyduje o tym ile zarobimy na lokacie. To jednak nie wszystko. Znaczenie ma również to, jaki to jest rodzaj oprocentowania i jak są naliczane odsetki. Naliczanie odsetek i dopisywanie ich do kapitału nazywane jest kapitalizacją. Wskazane jest, aby była ona jak najczęstsza, gdyż wtedy zyski będą większe. Dzieje się tak, ponieważ po każdej kapitalizacji odsetki dopisywane do podstawy kapitału zwiększają jej wartość i następnym razem odsetki liczone są od tej większej kwoty itd. Jeśli chodzi o rodzaj oprocentowania, to do wyboru mamy oprocentowanie stałe lub zmienne. Pierwszy rodzaj oprocentowania nie zmienia się do końca trwania lokaty, a obowiązująca jest wartość ustalona na podstawie wysokości stóp procentowych w dniu otwierania lokaty. Z kolei oprocentowanie zmienne może mieć różną wartość w czasie trwania lokaty, w zależności od tego, czy stopy procentowe zostaną przez NBP obniżone, czy podwyższone. W pierwszym przypadku jest to sytuacja niekorzystna, ponieważ mniejsze będzie oprocentowanie i zyski z lokaty. W drugim przypadku można zaś więcej zyskać. Na zysk wpływa również sam czas trwania lokaty. Zwykle lokaty długoterminowe dają większe zyski, ponieważ pieniądze dłużej na nich pracują, a oprócz tego zdarza się, że bank oferuje większe oprocentowanie tym klientom, którzy swoje środki zdecydują się ulokować na dłuższy okres. Nie zawsze jednak jest to optymalne rozwiązanie. Środków z lokaty nie można bowiem wybrać przez upływem terminu jej zakończenia. Dlatego jeśli wiadomo, że środki będą potrzebne prędzej, warto wybrać lokatę krótkoterminową. Nie wszystkie oferty będą też w danej chwili dla nas dostępne ze względu wymagany minimalny wkład. Jeśli to co posiadamy i zamierzamy wpłacić na lokatę będzie mniejsze niż ten wkład, to będziemy musieli poczekać aż uzbieramy więcej, albo wybrać inną ofertę. Na szczęście znaleźć też można wiele interesujących ofert z niskim lub nawet bardzo niskim wkładem minimalnym. Dla własnej wygody warto tez zainteresować się możliwością dostępu do bankowości online, tak, ab w bardzo prosty i komfortowy sposób móc zarządzać swoja lokata oraz łatwo kontrolować stan swoich zysków bez wychodzenia z domu.