« Lokaty bankowe dawnie… | Strona domowa | Skuteczna oferta fina… »

Mieszkania dla młodych

Korzystając z kredytu na mieszkanie dla młodych można skorzystać z dofinansowania wkładu własnego. Wielkość takiego dofinansowania uzależniona jest od kilku różnych czynników. Jeżeli nie posiadamy dzieci otrzymamy dofinansowanie w wysokości 10% wartości mieszkania. Jeżeli mamy jedno dziecko kwota ta zwiększa się do 15%. Mając dwoje dzieci dofinansują nam 20%, a jeśli w naszej rodzinie jest trójka pociech możemy liczyć aż na 30% dofinansowanie. W ramach kredytu mieszkaniowego dla młodych możemy również otrzymać dofinansowanie na wcześniejsze spłacenie tego kredytu w wysokości 5%. Takie dodatki do kredytu pokazują, że warto mieć jednak dzieci, aby móc kupić taniej mieszkanie.

Kredyty na mieszkania dla młodych w BZ WBK.

W banku BZ WBK standardowo trzeba mieć 10% środków własnych, aby otrzymać kredyt. Środkami własnymi jest również dofinansowanie wkładu własnego. W banku można uzyskać kredyt w wysokości 50% ceny nieruchomości. Jeżeli nie mamy drugiej połowy może być trudno takie mieszkanie kupić. Kredyty mieszkaniowe dla młodych zazwyczaj udziela się na okres od piętnastu lat do lat trzydziestu. Wielu uważa, że jest to kredyt na całe życie, bo jeśli bierzemy go mając 30 lat możemy spłacić go dopiero po sześćdziesiątce. Mimo to warto, bo takie zakupione mieszkanie po spłaceniu zostanie naszym dzieciom. Taki kredyt może być nam wypłacony jednorazowo lub podzielony na transze. Niemniej jednak wszystko musi zostać wypłacone najpóźniej po dwóch latach od momentu, kiedy zostanie nam wypłacona pierwsza z transz. Sam kredyt spłaca się w ratach kapitałowo odsetkowych. Zaczyna się je spłacać za miesiąc od wzięcia kredytu.

Zabezpieczenie kredytu.

Najczęściej zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka na nieruchomość mieszkalną, czyli na tą którą się kupuje. Bardzo ważne jest, aby nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie kredytu była ubezpieczona od pożaru i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo zabezpieczeniem może być wydanie bankowi pełnomocnictwa w zarządzaniu kontem osobistym kredytobiorcy jeśli takowe posiada w banku w jakim wziął kredyt. Ponadto bank może chcieć być osobą uposażoną z polisy na życie kredytobiorcy. Banki starają się, aby kredyt który dadzą był jak najlepiej zabezpieczony.