Formy zabezpieczenia kredytu.

Jakie mamy formy zabezpieczenia kredytu.

Uważa się, że każdy kredyt powinien być w jakiś sposób zabezpieczony. Jest to bardzo ważne dla kredytodawców, gdyż chcą mieć pewność, że w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie spłaci kredytu na czas, bank otrzyma swoje pożyczone pieniądze. Podstawowy podział form zabezpieczeń kredytu dzieli je na dwie grupy. Z prawnego punktu widzenia z jednej strony mamy zabezpieczenia osobiste, zaś z drugiej zabezpieczenia rzeczowe. W przypadku zabezpieczeń osobistych opierają się one na pewnej konstrukcji. Obok dłużnika głównego, czyli kredytobiorcy jest jeszcze jedna osoba, która jest zobowiązana do zapłacenia długu.. Jest to tak zwany dłużnik dodatkowy. W przypadku rzeczowych sposobów zabezpieczenia kredytów mają one za zadanie dawać gwarancję zaspokojenia roszczenia wierzyciela z konkretnie określonej rzeczy. Rzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności przeważnie opierają się na wykorzystaniu rzeczy jako materialny przedmiot, który w razie potrzeby będzie realnym zaspokojeniem dla wierzyciela.

Read More

 •  Domyślne  •   • 

Lokata 1000 złotych na pół roku.

Lokaty w Nest Banku.

Zakładając lokatę na jeden miesiąc przy niewielkiej kwocie nie uda nam się zbyt wiele zarobić, dlatego jeżeli mamy niewielkie oszczędności lepiej je ulokować na co najmniej pół roku. Sprawdźmy jak wygląda ulokowanie na lokacie pół rocznej tysiąca złotych w kilku bankach. Zacznijmy od Nest Lokaty Witaj w Nest Banku. Zakładając tutaj lokatę półroczną z tysiącem złotych bank oferuje nam oprocentowanie w wysokości 4%. Przez cały okres trwania lokaty uda nam się zarobić 15,98 złotych. W ramach Nest Lokaty Witaj można ulokować kwotę od tysiąca złotych do dziesięciu tysięcy złotych. Ta lokata skierowana jest do nowych klientów banku i można ją założyć online. Wymagane jest założenie konta, aby z tej oferty skorzystać. Nest Bank gwarantuje nam stałe oprocentowanie i kapitalizację odsetek na koniec okresu. Maksymalnie można założyć jedną taką lokatę, a jej zerwanie przed czasem sprawia, że te odsetki całkowicie utracimy. Nasze pieniądze objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Read More

 •  Domyślne  •   • 

Słów kilka o kredycie kupieckim.

Pojęcie kredytu kupieckiego.

Kredyt kupiecki znany jest również jako kredyt towarowy lub kredyt handlowy. Jest to kredyt jaki sprzedawcy towarów i usług udzielają swoim klientom. Taka forma kredytowania polega na tym, że sprzedawca dostarcza przedmiot transakcji z umownym odroczeniem terminu płatności za tą transakcję. Kredyt towarowy jest często wykorzystywany w gospodarce, ze względu na to, że termin odroczenia płatności może wynosić nawet kilka lat w przypadku co niektórych dóbr kapitałowych. Dzięki kredytowi kupieckiemu można prowadzić działalność handlową nawet w sytuacji, kiedy mamy chwilowy brak gotówki. Można kupić towar w momencie, kiedy jest on wystawiony na sprzedaż i zapłacić za niego w późniejszym terminie. Sprzedawcy, którzy nie znają bardzo dobrze swoich klientów mogą zażądać zabezpieczenia takiego kredytu poprzez polisę ubezpieczeniową.

Read More

 •  Domyślne  •   •