Chcesz mieć pewność, że spłacisz pożyczkę na start up? Skorzystaj z tych wskazówek!

Każda osoba, która z powodzeniem złożyła wniosek o przyznanie pożyczki na start up - będzie miała za sobą inną historię i indywidualne doświadczenia dotyczące sposobu zabezpieczenia finansowania. Poniższe wskazówki pomogły niektórym z nich zabezpieczyć pożyczkę i od tego czasu są niezbędnymi poradami, które mogą każdemu pomóc kontynuować budowanie biznesu i utrzymać tempo.

Read More

 •  Domyślne  •   • 

Stopy procentowe w pożyczkach krótko i długoterminowych

Analiza oprocentowania w umowach pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych ma kluczowe znaczenie dla jakości spłaty zobowiązania. Kredytobiorcy z reguły rzadko monitorują wydarzenia w zakresie polityki monetarnej, a szkoda, ponieważ to potężna przewaga w negocjacjach z bankami detalicznymi i firmami pożyczkowymi. Kredytobiorca świadomy znaczenia polityki monetarnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski wie dokładnie, kiedy warto dopasować zobowiązanie krótko, średnio, długoterminowe. W artykule podyskutujemy o znaczeniu stóp procentowych przy spłacie pożyczek o różnym okresie obowiązywania.

Read More

 •  Domyślne  •   • 

Lokaty bankowe w strategii inwestora indywidualnego

Inwestowanie to odsuwanie bieżącej konsumpcji na rzecz większych zysków w przyszłości. To podstawowa definicja inwestowania stosowana w literaturze ekonomicznej. Inwestor indywidualny działa najczęściej zgodnie ze strategią krótko, średnio lub długoterminową, w której znaczenie posiadają różne rodzaje instrumentów lokowania kapitału. W artykule poznasz bezpieczne, a także nieco bardziej ryzykowne techniki lokowania kapitału, co pozwoli na stworzenie znacznie lepszego podejścia do generowania zysków, wiele przydatnych porad znajdziesz także na  http://www.alelokaty.pl.

Read More

 •  Domyślne  •   •