Dla kogo kredyty samochodowe?

Coraz większa ilość ofert na kredyty samochodowe sprawia, że z każdym rokiem coraz więcej osób decyduje się z nich skorzystać. Jednakże nie każdy samochód można nabyć w ten właśnie sposób, są bowiem pewne ograniczenia, wynikające z różnych czynników.

Wiek przede wszystkim

Aby uzyskać kredyt na samochód, najlepiej sprawdzić do jakiego wieku auta konkretny bank udziela kredytów. Często granicą jest 10 lat, a związane jest to z ubezpieczeniem AC. Podczas trwania umowy kredytowej bank bowiem zazwyczaj wymaga zawarcia takiej umowy z jednoczesną cesją praw wynikających z ewentualnego odszkodowania na bank. Wiele firm ubezpieczeniowych nie zawiera ich na samochody starsze niż 10 lat, chyba że wcześniej taka umowa była na konkretny samochód zawarta. Dlatego też banki ograniczają możliwości finansowania starszych samochodów właśnie do tej granicy.

Read More

 •  Domyślne  •   •