Stopy procentowe w pożyczkach krótko i długoterminowych

Analiza oprocentowania w umowach pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych ma kluczowe znaczenie dla jakości spłaty zobowiązania. Kredytobiorcy z reguły rzadko monitorują wydarzenia w zakresie polityki monetarnej, a szkoda, ponieważ to potężna przewaga w negocjacjach z bankami detalicznymi i firmami pożyczkowymi. Kredytobiorca świadomy znaczenia polityki monetarnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski wie dokładnie, kiedy warto dopasować zobowiązanie krótko, średnio, długoterminowe. W artykule podyskutujemy o znaczeniu stóp procentowych przy spłacie pożyczek o różnym okresie obowiązywania.

Read More

 •  Domyślne  •   •