Formy zabezpieczenia kredytu.

Jakie mamy formy zabezpieczenia kredytu.

Uważa się, że każdy kredyt powinien być w jakiś sposób zabezpieczony. Jest to bardzo ważne dla kredytodawców, gdyż chcą mieć pewność, że w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie spłaci kredytu na czas, bank otrzyma swoje pożyczone pieniądze. Podstawowy podział form zabezpieczeń kredytu dzieli je na dwie grupy. Z prawnego punktu widzenia z jednej strony mamy zabezpieczenia osobiste, zaś z drugiej zabezpieczenia rzeczowe. W przypadku zabezpieczeń osobistych opierają się one na pewnej konstrukcji. Obok dłużnika głównego, czyli kredytobiorcy jest jeszcze jedna osoba, która jest zobowiązana do zapłacenia długu.. Jest to tak zwany dłużnik dodatkowy. W przypadku rzeczowych sposobów zabezpieczenia kredytów mają one za zadanie dawać gwarancję zaspokojenia roszczenia wierzyciela z konkretnie określonej rzeczy. Rzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności przeważnie opierają się na wykorzystaniu rzeczy jako materialny przedmiot, który w razie potrzeby będzie realnym zaspokojeniem dla wierzyciela.

Read More

 •  Domyślne  •   •