Słów kilka o kredycie kupieckim.

Pojęcie kredytu kupieckiego.

Kredyt kupiecki znany jest również jako kredyt towarowy lub kredyt handlowy. Jest to kredyt jaki sprzedawcy towarów i usług udzielają swoim klientom. Taka forma kredytowania polega na tym, że sprzedawca dostarcza przedmiot transakcji z umownym odroczeniem terminu płatności za tą transakcję. Kredyt towarowy jest często wykorzystywany w gospodarce, ze względu na to, że termin odroczenia płatności może wynosić nawet kilka lat w przypadku co niektórych dóbr kapitałowych. Dzięki kredytowi kupieckiemu można prowadzić działalność handlową nawet w sytuacji, kiedy mamy chwilowy brak gotówki. Można kupić towar w momencie, kiedy jest on wystawiony na sprzedaż i zapłacić za niego w późniejszym terminie. Sprzedawcy, którzy nie znają bardzo dobrze swoich klientów mogą zażądać zabezpieczenia takiego kredytu poprzez polisę ubezpieczeniową.

Read More

 •  Domyślne  •   •